درباره ما

درباره خانواده ی اتومبیلستان

سایت اتومبیلستان با هدف آسان سازی فرایند خرید و فروش خودرو بوجود آمده است . به طوری که کاربران گرامی بتوانند در کمترین زمان خودروی مورد علاقه خود را بیابند و یا بفروشند.تیم اتومبیلستان

تیم اتومبیلستان در اردیبهشت 90 کار خود را شروع کرده است.کسب موفقیت هایی در نسخه ی اولیه اتومبیلستان ما را بر آن داشت که با توسعه نسخه جدید و بهبود های مختلف بتوانیم با ارائه خدمات با کیفیت رضایت کاربران مان را کسب کنیم.