لیزینگ ملت فروش لیزینگی تویوتا رافور باگارانتی ایرتویا

فروش لیزینگیتویوتا رافور باگارانتی ایرتویا
 
 

نوع خودرو رنگ قیمت خودرو تسهیلات مدت قرارداد (ماه)  مبلغ هرقسط با بیمه بدنه - ریـــال مبلغ چک تضمین - ریــــال پیش پرداخت - ریـــال
تویوتا رافور(R۴)تیپ ۳
سفید
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۴۱,۰۵۵,۰۰۰
۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۶۳,۳۰۰,۶۸۰

 

 

منبع : لیزینگ ملت 

تاریخ : 1393/10/17 - 07:37:29
نطر کاربران