لیزینگ ملت شرایط جدید فروش لیزینگی محصولات ایران خودرو

روش لیزینگی محصولات ایران خودرو

نوع خودرو
رنگ
قیمت خودرو
تسهیلات
مدت
مبلغ هرقسط بدون احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
پیش پرداخت شامل ۲۵%بیمه ارزش افزوده
پژو۴۰۵-GLX
نقره ای - خاکستری -مشکی
۲۸۴,۸۳۰,۰۰۰
۱۴۲,۴۱۵,۰۰۰
۱۲
۱۳,۳۲۹,۰۰۰
۱۹۹,۹۳۸,۷۰۰
۱۵۸,۲۱۰,۴۵۷
۲۴
۷,۳۸۸,۰۰۰
۲۲۱,۶۴۶,۸۰۰
۱۶۴,۵۹۸,۵۰۴
۳۶
۵,۴۳۹,۰۰۰
۲۴۴,۷۵۰,۲۰۰
۱۷۰,۳۰۶,۸۶۹
پژو۴۰۵-SLX
سفید
۲۹۷,۴۹۸,۰۰۰
۱۴۸,۷۴۹,۰۰۰
۱۲
۱۳,۹۲۲,۰۰۰
۲۰۸,۸۳۱,۱۰۰
۱۶۹,۲۷۸,۷۷۴
۲۴
۷,۷۱۷,۰۰۰
۲۳۱,۵۰۴,۷۰۰
۱۷۵,۹۵۰,۹۸۴
۳۶
۵,۶۸۱,۰۰۰
۲۵۵,۶۳۵,۶۰۰
۱۸۱,۹۱۳,۲۳۰
 
پژو۴۰۵دوگانه
نقره ای - خاکستری -سفید
۳۰۱,۲۱۸,۰۰۰
۱۵۰,۶۰۹,۰۰۰
۱۲
۱۴,۰۹۶,۰۰۰
۲۱۱,۴۴۲,۳۰۰
۱۷۱,۲۶۰,۴۳۶
۲۴
۷,۸۱۳,۰۰۰
۲۳۴,۳۹۹,۵۰۰
۱۷۸,۰۱۶,۰۹۲
۳۶
۵,۷۵۲,۰۰۰
۲۵۸,۸۳۲,۲۰۰
۱۸۴,۰۵۲,۸۵۹
پژو۲۰۶- وی هشت
سفید-مشکی -آبی متالیک -گیلاسی
۳۶۷,۶۲۴,۰۰۰
۱۸۳,۸۱۲,۰۰۰
۱۲
۱۷,۲۰۴,۰۰۰
۲۵۸,۰۵۶,۶۰۰
۲۰۱,۲۳۵,۲۳۵
۲۴
۹,۵۳۶,۰۰۰
۲۸۶,۰۷۴,۸۰۰
۲۰۹,۴۸۰,۲۳۶
۳۶
۷,۰۲۰,۰۰۰
۳۱۵,۸۹۳,۹۰۰
۲۱۶,۸۴۷,۸۵۲
پژو۲۰۶-تیپ ۵
سفید
۳۶۲,۲۷۶,۰۰۰
۱۸۱,۱۳۸,۰۰۰
۱۲
۱۶,۹۵۳,۰۰۰
۲۵۴,۳۰۲,۵۰۰
۱۹۴,۹۴۲,۶۳۸
۲۴
۹,۳۹۷,۰۰۰
۲۸۱,۹۱۳,۲۰۰
۲۰۴,۵۳۴,۹۱۹
۳۶
۶,۹۱۸,۰۰۰
۳۱۱,۲۹۸,۴۰۰
۲۱۲,۸۷۱,۳۱۸
راناLX
سفید
۳۲۸,۱۲۵,۰۰۰
۱۶۴,۰۶۲,۵۰۰
۱۲
۱۵,۳۵۵,۰۰۰
۲۳۰,۳۲۹,۹۰۰
۱۷۴,۷۹۳,۹۳۳
۲۴
۸,۵۱۱,۰۰۰
۲۵۵,۳۳۷,۸۰۰
۱۸۲,۱۵۳,۰۰۶
۳۶
۶,۲۶۶,۰۰۰
۲۸۱,۹۵۳,۰۰۰
۱۸۸,۷۲۹,۰۲۳
سمندSE
سفید - خاکستری متالیک-آبی کبودمتالیک
۲۷۱,۷۴۲,۰۰۰
۱۳۵,۸۷۱,۰۰۰
۱۲
۱۲,۷۱۷,۰۰۰
۱۹۰,۷۵۱,۴۰۰
۱۴۹,۰۷۸,۳۹۳
۲۴
۷,۰۴۹,۰۰۰
۲۱۱,۴۶۲,۱۰۰
۱۵۵,۱۷۲,۹۸۵
۳۶
۵,۱۸۹,۰۰۰
۲۳۳,۵۰۳,۹۰۰
۱۶۰,۶۱۸,۹۹۴
سمندLX
سفید - مشگی - خاکستری
۲۹۵,۵۸۵,۰۰۰
۱۴۷,۷۹۲,۵۰۰
۱۲
۱۳,۸۳۳,۰۰۰
۲۰۷,۴۸۸,۲۰۰
۱۶۱,۷۷۹,۷۳۱
۲۴
۷,۶۶۷,۰۰۰
۲۳۰,۰۱۶,۱۰۰
۱۶۸,۸۰۸,۰۴۸
۳۶
۵,۶۴۴,۰۰۰
۲۵۳,۹۹۱,۸۰۰
۱۷۴,۳۳۲,۸۴۵
وانت بنزینی
سفید
۱۳۸,۷۰۸,۰۰۰
۸۳,۲۲۴,۸۰۰
۱۲
۷,۷۸۹,۰۰۰
۱۱۶,۸۴۰,۶۰۰
۶۰,۷۵۵,۵۰۳
۲۴
۴,۳۱۸,۰۰۰
۱۲۹,۵۲۶,۵۰۰
۶۴,۷۱۳,۳۲۰
۳۶
۳,۱۷۸,۰۰۰
۱۴۳,۰۲۷,۷۰۰
۶۷,۸۲۴,۴۷۰
۴۸
۲,۶۲۲,۰۰۰
۱۵۷,۳۲۵,۲۰۰
۷۰,۹۸۶,۵۷۹
وانت دوگانه سوز
سفید
۱۵۲,۶۴۶,۰۰۰
۹۱,۵۸۷,۶۰۰
۱۲
۸,۵۷۲,۰۰۰
۱۲۸,۵۸۱,۳۰۰
۶۶,۸۶۰,۵۲۹
۲۴
۴,۷۵۱,۰۰۰
۱۴۲,۵۴۱,۹۰۰
۷۱,۲۱۵,۹۸۰
۳۶
۳,۴۹۸,۰۰۰
۱۵۷,۳۹۹,۷۰۰
۷۴,۶۳۹,۸۰۵
۴۸
۲,۸۸۶,۰۰۰
۱۷۳,۱۳۴,۰۰۰
۷۸,۱۱۹,۶۳۰
 
 
  •  زمان تحویل خودروها ۳۰ روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده اعتباری می باشند.
  • خودروهای واگذار شده در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در طول مدت قرارداد توسط شرکت واسپاری ملت بیمه بدنه خواهند شد .
  • انتخاب دو رنگ از بین رنگهای تعیین شده الزامی می باشد .
  • مشتری می بایست علاوه بر معرفی ضامن معتبر کاسب و کارمند با درآمد مکفی ، یکفقره چک تضمین نیز به واسپاری تسلیم نماید.
  • تحویل خودرو صرفا در تهران می باشد.

 

تاریخ : 1393/11/17 - 09:46:14
نطر کاربران