لیزینگ ملت - فروش اعتباری چکی محصولات ایران خودرو"بدون ضــامن"

فروش اعتباری - چکی محصولات ایران خودرو
 
بدون ضـــــامن
 
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت شامل:۲۵%بیمه ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
پژو۴۰۵-GLX
۲۸۴,۸۳۰,۰۰۰
۱۱۳,۹۳۲,۰۰۰
۱۲
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۵۲۰,۰۰۰
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۱۷۰,۰۰۰
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
 
 
 
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت شامل ۲۵%بیمه ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
پژو۴۰۵ دوگانه
۳۰۱,۲۱۸,۰۰۰
۱۲۰,۴۸۷,۲۰۰
۱۲
۱۸۸,۷۰۰,۰۰۰
۳۵,۳۹۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۱۹۴,۱۰۰,۰۰۰
۲۰,۲۱۰,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
 
 
 
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت شامل ۲۵%بیمه ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
پارس سال
۳۴۹,۹۵۷,۰۰۰
۱۳۹,۹۸۲,۸۰۰
۱۲
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۹,۹۴۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۹۰۰,۰۰۰
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
 
 
 
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت شامل ۲۵%بیمه ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
پارس دوگانه
۳۶۴,۲۴۳,۰۰۰
۱۴۵,۶۹۷,۲۰۰
۱۲
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱,۵۷۰,۰۰۰
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۵۸۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
 
 
 
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت شامل ۲۵%بیمه ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
سمندSE
۲۷۱,۷۴۲,۰۰۰
۱۰۸,۶۹۶,۸۰۰
۱۲
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۸۳۴,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
 
 
 
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت شامل ۲۵%بیمه ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
سمندLX
۲۹۵,۵۸۵,۰۰۰
۱۱۸,۲۳۴,۰۰۰
۱۲
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰
۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
 
 
 
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت شامل ۲۵%بیمه ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
پژو۲۰۶-تیپ۵
۳۶۴,۲۴۳,۰۰۰
۱۴۵,۶۹۷,۲۰۰
۱۲
۲۲۷,۱۰۰,۰۰۰
۴۲,۷۱۲,۰۰۰
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۲۳۳,۵۶۰,۰۰۰
۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
 
 
 
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت شامل ۲۵%بیمه ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
پژو۲۰۶-V۸
۳۶۷,۶۲۴,۰۰۰
۱۴۷,۰۴۹,۶۰۰
۱۲
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۳,۷۶۰,۰۰۰
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۳۳۰,۰۰۰
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
 
 
 
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت شامل ۲۵%بیمه ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
وانت بنزینی
۱۳۸,۷۰۸,۰۰۰
۵۵,۴۸۳,۲۰۰
۱۲
۸۶۷۰۰۰۰۰
۱۶,۲۰۰,۰۰۰
۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۸۹۲۰۰۰۰۰
۹,۱۵۳,۰۰۰
۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
 
 
 
 
 
  • بالا بودن گردش مالی حساب و احراز درآمد مکفی متقاضی از شروط ضروری پذیرش می باشد.
  •  زمان تحویل خودروها ۳۰ روز کاری پس از واریز وجه و تکمیل پرونده اعتباری می باشند.
  • خودروهای واگذار شده در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در طول مدت قرارداد توسط شرکت واسپاری ملت بیمه بدنه خواهند شد .
  • انتخاب دو رنگ از بین رنگهای تعیین شده الزامی می باشد .
  • مشتری می بایست علاوه بر معرفی ضامن معتبر کاسب و کارمند با درآمد مکفی ، یکفقره چک تضمین نیز به واسپاری تسلیم نماید.
  • تحویل خودرو صرفا در تهران می باشد.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با نمایندگی های شرکت تماس حاصل فرمائید.

منبع : لیزینگ ملت

تاریخ : 1393/12/4 - 21:45:16
نطر کاربران