لیزینگ ملت - فروش اعتباری - چکی محصولات وارداتی

فروش اعتباری - چکی محصولات وارداتی
 
بدون ضـــــــامن
 
 
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
سانتافه فول ۲۰۱۵G۱۴۷-۱۹۱
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
 
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
سانتافه فول ۲۰۱۵G۱۴۰
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰
۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰
۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
 
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
سانتافه فول ۲۰۱۵G۱۹۸-D۹۵۰
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۸,۱۰۰,۰۰۰
۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
 
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
اسپورتیج
۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
 
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
اپتیما
۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰
۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
 
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
K۹۴۷-IX۳۵
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹,۸۳۰,۰۰۰
۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
 
نوع خودرو
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
K۰۶۶-IX۳۵
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
 
 
  • بالا بودن گردش مالی حساب و احراز درآمد مکفی متقاضی از شروط ضروری پذیرش می باشد.
  •  زمان تحویل خودروها ۳۰ روز کاری پس از واریز وجه و تکمیل پرونده اعتباری می باشند.
  • خودروهای واگذار شده در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در طول مدت قرارداد توسط شرکت واسپاری ملت بیمه بدنه خواهند شد .
  • انتخاب دو رنگ از بین رنگهای تعیین شده الزامی می باشد .
  • مشتری می بایست علاوه بر معرفی ضامن معتبر کاسب و کارمند با درآمد مکفی ، یکفقره چک تضمین نیز به واسپاری تسلیم نماید.
  • تحویل خودرو صرفا در تهران می باشد.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با نمایندگی های شرکت تماس حاصل فرمائید.

منبع : لیزینگ ملت

تاریخ : 1393/12/4 - 22:40:01
نطر کاربران