شرايط فروش فوري مرداد ماه 93 از روز شنبه مورخ بيست و پنج مرداد راس ساعت 10 صبح برقرار مي باشد

شرايط فروش فوري مرداد ماه 93 از روز شنبه مورخ بيست و پنج مرداد راس ساعت 10 صبح برقرار مي باشد

http://ikco.iranecar.com/

نكات مهم شرايط فروش فوري مرداد ماه به شرح ذيل مي باشد: 

1-فقط مشترياني مي توانند از شرايط فروش فوري مرداد ماه بهره مند شوند كه در بخشنامه هاي شماره 3370،3364،3355،3351،3337،3330،3345(از بهمن ماه سال 92 تاكنون) نتوانسته اند ثبت نام انجام دهند. 
2-هر مشتري به ازاي كدملي يك دستگاه خودرو مي تواند ثبت نام نمايد. 
3-امكان انتخاب نمايندگي فقط با توجه به استان محل سكونت مشتري امكان پذير خواهد بود و بعد از ثبت نام به هيچ عنوان امكان تغيير آدرس (شهر) مجاز نمي باشد. 
4-براي مشتريان حقوقي امكان ثبت نام با اين شرايط وجود ندارد. 
5-امکان انتخاب رنگ هاي جديد و متنوع براي خودروهاي قيد شده فراهم ميباشد و پس از ثبت نام امكان تغيير رنگ وجود نخواهد داشت. 
6-در اين ثبت نام، امكان صلح به غير وجود ندارد.

 

تاریخ : 1393/5/22 - 14:31:18
نطر کاربران